*        *    *
  *      *    *    *    *8 grudnia 2014r. odbyła się druga sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji. 

W trakcie sesji m.in. powołano stałe komisje rady gminy oraz przewodniczących tych komisji. Przewodniczącymi zostali: Komisji Rewizyjnej - Pan Makarowicz Sławomir; Komisji Budżetu i Finansów - Pan Szymczak Robert; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami - Pan Walczak Krzysztof; Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu - Pan Musiał Krzysztof; Komisji d/s Współpracy z Samorządami Wiejskimi i Porządku Publicznego - Pani Nowicka Krystyna. Ponadto sołtysi na ręce przewodniczącego złożyli pisemny wniosek w sprawie możliwości zabierania głosu we wcześniejszym punkcie porządku obrad. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na której będą publikowane nagrania z kolejnych sesji Rady Gminy Osiek Mały. 

Zobacz II SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


Zapraszamy na III TURNIEJ KARCIANY W TYSIĄCA. 

Turniej odbędzie się 13 grudnia 2014 roku w PUBie ZAGŁOBA. Zaczynamy o godz. 18.00. Zapisy w dniu turnieju. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z graczy rozegra dwie partie. Czterech zawodników z największą liczbą punktów (suma punktów z obu partii) zagra w finale. Turniej zostanie rozegrany wg zasad opisanych tutaj. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygał będzie jednoosobowo sędzia główny turnieju. Zwycięzca otrzyma statuetkę. 

ZASADY GRY


1 grudnia 2014r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji. 

Sesję rozpoczęła Sekretarz Gminy Pani Anna Falborska. Nestępnie obrady, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, prowadził radny senior Pan Jan Wodnicki. W trakcie obrad Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Małym Pan Bogusz Bąkowski, nowo wybranym radnym oraz wójtowi, wręczył zaświadczenia o wyborze. W dalszej części sesji przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady gminy. W szranki stanęło dwoje radnych: Pani Krystyna Nowicka i Pan Ireneusz Wiśniewski. W tajnym głosowaniu znaczna część radnych oddała swój głos na Pana Ireneusza Wiśniewskiego. Pani Krystyna Nowicka otrzymała zaledwie 4 głosy. W kolejnym głosowaniu wybrano wiceprzewodniczącego rady gminy. W głosowaniu tajnym wybrano Panią Ewę Markiewicz. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na której będą publikowane nagrania z wszystkich sesji. 

Zobacz I SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


!!! ZOBACZ FOTKI Z VIII KARAOKE !!!


6 listopada 2014 w sali Biblioteki Publicznej w Osieku Małym odyła się uroczysta 52 sesja Rady Gminy Osiek Mały. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli informację z działalności w kadencji 2010-2014. Następnie wręczone zostały podziękowania za 4-letnią działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców. Po zakończeniu sesji odbyła się uroczysta promocja monografii pt.: "Osiek Mały - dzieje gminy". Następnie w części artystycznej wystąpiły: Stowarzyszenie Tradycja-Kultura-Region "Zatrzymać Czas" z Witowa oraz Zespół Ludowy "Osieczanki" z Osieka Wielkiego. Zobacz filmy:

UROCZYSTA 52 SESJA     MONOGRAFIA     ZESPÓŁ "OSIECZANKI"     ZESPÓŁ "ZATRZYMAĆ CZAS"


25 października 2014 odbył się I TURNIEJ PS3 FIFA. Fotki i tabele z wynikami.

20-21 września 2014r. odbyło się Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. Zobacz paradę.

17 sierpnia 2014 w Osieku Małym odbyły się GMINNE DOŻYNKI. Fotki i filmy.

6 lipca 2014 odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze w Drzewcach. Filmy.

9 maja 2014r. w PUBie ZAGŁOBA odbyła się impreza KARAOKE - VII EDYCJA. Fotki.

15 marca 2014r. odbył się VII TURNIEJ KOŚCI. Fotki.

18 stycznia 2014r. w PUBie ZAGŁOBA odbyła się impreza KARAOKE - VI EDYCJA. Fotki

 

Wcześniejsze wydarzenia na stronie ARCHIWUM

HARMONOGRAM

wywozu odpadów

 

UWAGA!!! Witryna korzysta z plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w Twojej przeglądarce.