*        *    *
  *      *    *    *    *   

  ZOBACZ FILM Z MISTERIUM PAŃSKIEGO

       


9 marca odbyła się piąta sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      Spośród wielu uchwał nad jakimi głosowano na sesji, najwięcej emocji wzbudziła uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Powiatem Kolskim w 2015 roku. Uchwała głównie dotyczyła dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Osiek Wielki - Czołowo. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, Rada Gminy Osiek Mały przegłosowała dofinansowanie tej inwestycji. Troje radnych zagłosowało przeciw. 

Zobacz V SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI.


28 stycznia 2015r. odbyła się czwarta sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      Czwarta sesja w znacznej części upłynęła na podejmowaniu uchwał dotyczących planów na rok 2015. Podjęto m.in. dwie ważne uchwały: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 oraz w sprawie przyjęcia budżetu na 2015 rok. Podjęto także uchwałę w sprawie herbu Gminy Osiek Mały.

Zobacz IV SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


30 grudnia 2014r. odbyła się trzecia sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

     Ostatnia sesja w 2014 roku odbyła się z udziałem zaproszonych gości i była okazją do podsumowań oraz przedstawienia planów na następne lata. Wójt w swoim wystąpieniu omówił dokonania gospodarcze gminy ostatniej kadencji i przedstawił plan jej rozwoju. W planach m.in. są dwie duże inwestycje. Pierwsza, to budowa nowej oczyszczalni ścieków na którą wykonana jest już dokumentacja oraz wydane zezwolenie na budowę. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na budowę tej inwestycji, która ma rozpocząć się wiosną 2015 roku. Drugą planowaną inwestycją jest budowa dużego kompleksu szkolno-sportowo-rekreacyjnego w Osieku Małym. Do tej inwestycji odniósł się w swoim wystąpieniu Ks. Kanonik Wojciech Szczepankiewicz, który powiedział: "...Ucieszyłem się najbardziej, jako zwykły obywatel i nie tylko jako zwykły obywatel, że wreszcie została podjęta decyzja. To jest wspaniałe. I że jest rzeczywiście to decyzja odważna. Bardzo, bardzo taka perspektywiczna...". Po wystąpieniach wszyscy zaśpiewali kolędę i złożyli sobie życzenia.

Zobacz III SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


Stowarzyszenie Tradycja-Kultura-Region "Zatrzymać Czas" z Witowa wzięło udział w przeglądzie zespołów w Kazimierzu Biskupim. 

Zobacz film z występu.


Fotki z III TURNIEJU KARCIANEGO W TYSIĄCA. 


8 grudnia 2014r. odbyła się druga sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji. 

W trakcie sesji m.in. powołano stałe komisje rady gminy oraz przewodniczących tych komisji. Przewodniczącymi zostali: Komisji Rewizyjnej - Pan Makarowicz Sławomir; Komisji Budżetu i Finansów - Pan Szymczak Robert; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami - Pan Walczak Krzysztof; Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu - Pan Musiał Krzysztof; Komisji d/s Współpracy z Samorządami Wiejskimi i Porządku Publicznego - Pani Nowicka Krystyna. Ponadto sołtysi na ręce przewodniczącego złożyli pisemny wniosek w sprawie możliwości zabierania głosu we wcześniejszym punkcie porządku obrad. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na której będą publikowane nagrania z kolejnych sesji Rady Gminy Osiek Mały. 

Zobacz II SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


1 grudnia 2014r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji. 

Sesję rozpoczęła Sekretarz Gminy Pani Anna Falborska. Nestępnie obrady, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, prowadził radny senior Pan Jan Wodnicki. W trakcie obrad Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Małym Pan Bogusz Bąkowski, nowo wybranym radnym oraz wójtowi, wręczył zaświadczenia o wyborze. W dalszej części sesji przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady gminy. W szranki stanęło dwoje radnych: Pani Krystyna Nowicka i Pan Ireneusz Wiśniewski. W tajnym głosowaniu znaczna część radnych oddała swój głos na Pana Ireneusza Wiśniewskiego. Pani Krystyna Nowicka otrzymała zaledwie 4 głosy. W kolejnym głosowaniu wybrano wiceprzewodniczącego rady gminy. W głosowaniu tajnym wybrano Panią Ewę Markiewicz. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na której będą publikowane nagrania z wszystkich sesji. 

Zobacz I SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


!!! ZOBACZ FOTKI Z VIII KARAOKE !!!


6 listopada 2014 w sali Biblioteki Publicznej w Osieku Małym odyła się uroczysta 52 sesja Rady Gminy Osiek Mały. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli informację z działalności w kadencji 2010-2014. Następnie wręczone zostały podziękowania za 4-letnią działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców. Po zakończeniu sesji odbyła się uroczysta promocja monografii pt.: "Osiek Mały - dzieje gminy". Następnie w części artystycznej wystąpiły: Stowarzyszenie Tradycja-Kultura-Region "Zatrzymać Czas" z Witowa oraz Zespół Ludowy "Osieczanki" z Osieka Wielkiego. Zobacz filmy:

UROCZYSTA 52 SESJA     MONOGRAFIA     ZESPÓŁ "OSIECZANKI"     ZESPÓŁ "ZATRZYMAĆ CZAS"


25 października 2014 odbył się I TURNIEJ PS3 FIFA. Fotki i tabele z wynikami.

20-21 września 2014r. odbyło się Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. Zobacz paradę.

17 sierpnia 2014 w Osieku Małym odbyły się GMINNE DOŻYNKI. Fotki i filmy.

6 lipca 2014 odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze w Drzewcach. Filmy.

9 maja 2014r. w PUBie ZAGŁOBA odbyła się impreza KARAOKE - VII EDYCJA. Fotki.

15 marca 2014r. odbył się VII TURNIEJ KOŚCI. Fotki.

18 stycznia 2014r. w PUBie ZAGŁOBA odbyła się impreza KARAOKE - VI EDYCJA. Fotki

 

Wcześniejsze wydarzenia na stronie ARCHIWUM

HARMONOGRAM

wywozu odpadów

 

UWAGA!!! Witryna korzysta z plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w Twojej przeglądarce.