*    *    *    *    *
  *      *    *    *    *

Obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego.