*    *    *    *    *
  *      *    *    *    *

Obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej.