*        *    *
  *      *    *    *    *
kwiecień 2018

mecz LECH POZNAŃ - GÓRNIK ZABRZE

ZOBACZ FOTO

 

 


marzec 2018


ZOBACZ na YouTube

cała inscenizacja Misterium Męki Pańskiej w Kole - 2018


kwiecień 2017

ZOBACZ na YouTube

Zobacz FOTORELACJĘ 
dzięki Cudne Chwile


marzec 2017

Choinka 2017 Szkoła Filialna w Osieku Małym 

ZOBACZ na YouTube

 


grudzień 2016

Jasełka 2016 Szkoła Filialna w Osieku Małym 

ZOBACZ na YouTube

 


 listopad 2016

Osiek Mały we mgle

ZOBACZ FOTO

  lipiec 2016

Gmina Osiek Mały nocą

ZOBACZ FOTO i FOTO na YouTube

 


3 lipca 2015

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Osieku Małym

ZOBACZ FOTO

Wyniki:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewczęta od 13 - 16 lat

1 miejs ce – OSP Drzewce
2 miejsce – OSP B udki Nowe
3 miejsce
– OSP Łuczywno

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopcy do lat 12

1 miejsce – OSP Drzewce
2 miejsce – OSP Budki Nowe

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopcy od 13 - 16 lat

1 miejsce – OSP Dęby Szlacheckie
2 miejsce – OSP Budki Nowe
3 miejsce – OSP Drzewce

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - seniorzy

1 miejsce – OSP Dęby Szlacheckie
2 miejsce – OSP Lipiny
3 miejsce – OSP Drzewce


26 czerwca 2016

1050 Rocznica Chrztu Polski

ZOBACZ FOTO


  ZOBACZ FILM Z MISTERIUM PAŃSKIEGO
Witowo 2016


Harmonogram wywozu odpodów na rok 2016


11 listopada odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.


30 września 2015r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

W czasie sesji m.in. podjęto uchwały w sprawie przyjęcia planu remontów i budowy dróg gminnych do wykonania w latach 2015-2018 oraz w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiek Mały.

      Zobacz XI SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI.


Harmonogram otwarcia boiska w Dębach Szlacheckich - PAŹDZIERNIK 


19-20 września 2015r. odbyło się Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. Zobacz paradę.


ZOBACZ FILMY Z DOŻYNEK W OSIEKU MAŁYM


Dnia 13 września 2015r. w świetlicy budynku biblioteki w Osieku Małym odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osiek Mały, na którym podjęto decyzję o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego w wysokości 32.593,92 zł. Uczestnicy zebrania zdecydowali, że środki finansowe zostaną przeznaczone na ogrodzenie boiska w Osieku Małym i zainstalowanie na nim łapaczy piłek.


20 sierpnia 2015r. odbyła się dziesiąta (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji. Sesja została zwołana w celu podjęcia dwóch uchwał: w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnejdla Gminy Osiek Mały.


15 lipca 2015r. odbyła się dziewiąta sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      Zobacz IX SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI.


25 czerwca 2015r. odbyła się ósma sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      W czasie sesji m.in. podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Zobacz VIII SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI.


Zobacz fotki i informacje z turnieju.


Fotki z uroczystości 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

Filmy z uroczystości 25-lecia Samorządu Terytorialnego w trakcie umieszczania na stronie


25 maja 2015r. odbyła się siódma sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      W czasie sesji przyjęto informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku oraz o stanie sanitarnym Gminy Osiek Mały za rok 2014. Podjęto też m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015 - 2020. W uchwale tej uwzględniono m.in. budowę gimnazjum w Osieku Małym i utworzenie gminnego targowiska. Strategia Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2014 - 2020 do pobrania tutaj (pdf).

Zobacz VII SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI.


REGULAMIN (pdf)                   KARTA ZGŁOSZENIOWA (pdf)


Zobacz fotki z IX KARAOKE

W konkursie na największą aktywność wokalną w IX KARAOKE wygrała Wanesa.   GRATULACJE !!!


Lista piosenek


8 maja 2015 roku przy Urzędzie Gminy Osiek Mały odbyły się uroczyste obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. 

      Wcześniej na cmentarzu parafialnym w Osieku Wielkim złożono kwiaty na grobie porucznika obserwatora Edmunda Góreckiego z Poznania, który zginął 6 września 1939 roku nad wsią Borecznia Wielka w trakcie lotu rozpoznawczego wojsk niemieckich rejonu Warta - Sieradz - Zduńska Wola. Lot odbywał się na pokładzie samolotu "Karaś" należącego do 3 Pułku Lotniczego, 34 Eskadry Rozpoznawczej. Załoga została zaatakowana przez cztery niemieckie samoloty myśliwskie Luftwaffe Messerschmitt Bf 109. W wyniku ataku samolot "Karaś" zapalił się. Por. Edmund Górecki wyskoczył z pokładu samolotu i został ostrzelany przez niemieckie myśliwce. Jako drugi wyskoczył kapral strzelec samolotowy Jan Wilkowski, który uratował się skacząc z małej wysokości. W płonącym samolocie zginął kapral pilot Marian Roman Pingot. Złożono też kwiaty na grobie żołnieży radzieckich poległych w okolicy Osieka Wielkiego. Na cmentarzu parafialnym w Dębach Szlacheckich złożono kwiaty na grobie nauczyciela, zamordowanego przez nazistów 9 lipca 1944 roku. Następnie złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Urzędzie Gminy Osiek Mały. Uroczystości uświetniły występy uczniów z Zespołu Szkół w Dębach Szlacheckich oraz Orkiestra Dęta z Osieka Wielkiego. 

Zobacz FOTO.


Wiemy jak bardzo ważne jest prawidłowe rozwijanie się dzieci i młodzieży. Ich aktywne, bezpieczne i radosne przeżywanie wakacyjnego wypoczynku. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na temat wspólnego wyjazdu na wypoczynek w góry, który ma odbyć się w lipcu tego roku. Dziś z racji braku możliwości pojawienia się w parafii osobiście, zwracam się do was na piśmie. Wyjazd na Oazę ruchu światło - życie jest nadal aktualny i organizowany.  Czytaj więcej >>

23 kwietnia 2015r. odbyła się szósta sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      Wójt w swoim sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej poinformował m.in. o uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie zespołu boisk w Dębach Szlacheckich. Od miesiąca maja boiska będą czynne do godz. 21.00. Z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej, 8 maja 2015 roku, odbędą się uroczyste obchody tej rocznicy. Szczegóły wrótce. 14 czerwca 2015 roku w parku w Osieku Małym, odbędą się uroczystości związane z 25-leciem samorządu terytorialnęgo, których głównym punktem będzie prezentacja herbu Gminy Osiek Mały.

Zobacz VI SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI.


  ZOBACZ FILM Z MISTERIUM PAŃSKIEGO

       


9 marca odbyła się piąta sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      Spośród wielu uchwał nad jakimi głosowano na sesji, najwięcej emocji wzbudziła uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Powiatem Kolskim w 2015 roku. Uchwała głównie dotyczyła dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Osiek Wielki - Czołowo. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, Rada Gminy Osiek Mały przegłosowała dofinansowanie tej inwestycji. Troje radnych zagłosowało przeciw. 

Zobacz V SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI.


28 stycznia 2015r. odbyła się czwarta sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

      Czwarta sesja w znacznej części upłynęła na podejmowaniu uchwał dotyczących planów na rok 2015. Podjęto m.in. dwie ważne uchwały: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 oraz w sprawie przyjęcia budżetu na 2015 rok. Podjęto także uchwałę w sprawie herbu Gminy Osiek Mały.

Zobacz IV SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


30 grudnia 2014r. odbyła się trzecia sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji.

     Ostatnia sesja w 2014 roku odbyła się z udziałem zaproszonych gości i była okazją do podsumowań oraz przedstawienia planów na następne lata. Wójt w swoim wystąpieniu omówił dokonania gospodarcze gminy ostatniej kadencji i przedstawił plan jej rozwoju. W planach m.in. są dwie duże inwestycje. Pierwsza, to budowa nowej oczyszczalni ścieków na którą wykonana jest już dokumentacja oraz wydane zezwolenie na budowę. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na budowę tej inwestycji, która ma rozpocząć się wiosną 2015 roku. Drugą planowaną inwestycją jest budowa dużego kompleksu szkolno-sportowo-rekreacyjnego w Osieku Małym. Do tej inwestycji odniósł się w swoim wystąpieniu Ks. Kanonik Wojciech Szczepankiewicz, który powiedział: "...Ucieszyłem się najbardziej, jako zwykły obywatel i nie tylko jako zwykły obywatel, że wreszcie została podjęta decyzja. To jest wspaniałe. I że jest rzeczywiście to decyzja odważna. Bardzo, bardzo taka perspektywiczna...". Po wystąpieniach wszyscy zaśpiewali kolędę i złożyli sobie życzenia.

Zobacz III SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


Stowarzyszenie Tradycja-Kultura-Region "Zatrzymać Czas" z Witowa wzięło udział w przeglądzie zespołów w Kazimierzu Biskupim. 

Zobacz film z występu.


Fotki z III TURNIEJU KARCIANEGO W TYSIĄCA. 


8 grudnia 2014r. odbyła się druga sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji. 

W trakcie sesji m.in. powołano stałe komisje rady gminy oraz przewodniczących tych komisji. Przewodniczącymi zostali: Komisji Rewizyjnej - Pan Makarowicz Sławomir; Komisji Budżetu i Finansów - Pan Szymczak Robert; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami - Pan Walczak Krzysztof; Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu - Pan Musiał Krzysztof; Komisji d/s Współpracy z Samorządami Wiejskimi i Porządku Publicznego - Pani Nowicka Krystyna. Ponadto sołtysi na ręce przewodniczącego złożyli pisemny wniosek w sprawie możliwości zabierania głosu we wcześniejszym punkcie porządku obrad. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na której będą publikowane nagrania z kolejnych sesji Rady Gminy Osiek Mały. 

Zobacz II SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


1 grudnia 2014r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Osiek Mały VII kadencji. 

Sesję rozpoczęła Sekretarz Gminy Pani Anna Falborska. Nestępnie obrady, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, prowadził radny senior Pan Jan Wodnicki. W trakcie obrad Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Małym Pan Bogusz Bąkowski, nowo wybranym radnym oraz wójtowi, wręczył zaświadczenia o wyborze. W dalszej części sesji przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady gminy. W szranki stanęło dwoje radnych: Pani Krystyna Nowicka i Pan Ireneusz Wiśniewski. W tajnym głosowaniu znaczna część radnych oddała swój głos na Pana Ireneusza Wiśniewskiego. Pani Krystyna Nowicka otrzymała zaledwie 4 głosy. W kolejnym głosowaniu wybrano wiceprzewodniczącego rady gminy. W głosowaniu tajnym wybrano Panią Ewę Markiewicz. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na której będą publikowane nagrania z wszystkich sesji. 

Zobacz I SESJĘ RADY GMINY OSIEK MAŁY VII KADENCJI


!!! ZOBACZ FOTKI Z VIII KARAOKE !!!


6 listopada 2014 w sali Biblioteki Publicznej w Osieku Małym odyła się uroczysta 52 sesja Rady Gminy Osiek Mały. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli informację z działalności w kadencji 2010-2014. Następnie wręczone zostały podziękowania za 4-letnią działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców. Po zakończeniu sesji odbyła się uroczysta promocja monografii pt.: "Osiek Mały - dzieje gminy". Następnie w części artystycznej wystąpiły: Stowarzyszenie Tradycja-Kultura-Region "Zatrzymać Czas" z Witowa oraz Zespół Ludowy "Osieczanki" z Osieka Wielkiego. Zobacz filmy:

UROCZYSTA 52 SESJA     MONOGRAFIA     ZESPÓŁ "OSIECZANKI"     ZESPÓŁ "ZATRZYMAĆ CZAS"


25 października 2014 odbył się I TURNIEJ PS3 FIFA. Fotki i tabele z wynikami.

20-21 września 2014r. odbyło się Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. Zobacz paradę.

17 sierpnia 2014 w Osieku Małym odbyły się GMINNE DOŻYNKI. Fotki i filmy.

6 lipca 2014 odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze w Drzewcach. Filmy.

9 maja 2014r. w PUBie ZAGŁOBA odbyła się impreza KARAOKE - VII EDYCJA. Fotki.

15 marca 2014r. odbył się VII TURNIEJ KOŚCI. Fotki.

18 stycznia 2014r. w PUBie ZAGŁOBA odbyła się impreza KARAOKE - VI EDYCJA. Fotki

 

Wcześniejsze wydarzenia na stronie ARCHIWUM

HARMONOGRAM

wywozu odpadów

 

UWAGA!!! Witryna korzysta z plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w Twojej przeglądarce.